Portfolio

Recente opdrachten onderzoek en content

 • Inhoudelijke research en schrijven van een kennisdossier over de transities in de langdurige zorg, ten behoeve van het landelijke programma Aandacht voor Iedereen (AVI). Dit kennisdossier helpt Wmo-raden en belangenbehartigers die willen denken over de lokale gevolgen van de landelijke transities in de Wmo ten aanzien van de eerstelijns zorg en ondersteuning in wijken. Het dossier Integrale Zorg en Ondersteuning in Buurt en Wijk is online gepubliceerd. In opdracht van Vilans. Januari 2015.
 • Screenen erkende interventies uit de databanken van NJI en CGL ten behoeve van het Erkenningstraject Interventies Langdurende Zorg. In opdracht van Vilans. December 2014.
 • Ondersteuning bij opstellen eindverslag regionale bijeenkomsten in aanloop naar het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG). In 2015 werken het ministerie van VWS, de VGN en ZonMw samen met andere partners verder aan de ontwikkeling van het NPG. Ter voorbereiding op het programma zijn eind 2014 zes regionale bijeenkomsten georganiseerd. Op basis van de gespreksverslagen stelde ik een deel van de rapportage hiervan samen. De eindrapportage Oogsten en Verbinden is online beschikbaar. In opdracht van Vilans. December 2014.
 • Onderzoek voor Rekenkamercommissie Zeist. Interviews met de ambtelijke organisatie over slaag- en faalfactoren over duurzaamheidsinitiatieven van burgers en bedrijven in gemeente Zeist. Het betrof een deelonderzoek naar de beleving vanuit de gemeente. Het rapport staat online. Augustus 2014.
 • Schrijven gebruikershandleiding voor het GPS-cadeau. Augustus 2014.
 • Voor VluchtelingenWerk Nederland voerde ik interviews en groepsgesprekken uit met vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Hun ervaringen, wensen en behoeften ten aanzien van het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland heb ik vervolgens beschreven in een gestructureerd en prettig leesbaar rapport (niet openbaar). Juli 2014.
 • Opzetten van de Wegwijzer 'Aan de slag met sociale netwerken' voor professionals in de zorg- en welzijnssector. De Wegwijzer is een digitale en gedrukte uitgave waarin ik 44 methoden en instrumenten heb beschreven, enkele aansprekende voorbeelden heb verzameld en de begeleidende teksten heb geredigeerd. In opdracht van Vilans (het kenniscentrum voor de langdurende zorg) en Movisie (kennisinstituut rond sociale vraagstukken). De Wegwijzer is gepubliceerd op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector. Januari 2014.
 • Toetsing van de ondersteuningsplansystematiek bij zorginstelling Estinea. Uitvoeren van groepsinterviews met cliënten en cliëntvertegenwoordigers en het opstellen van verslagen. In opdracht van Vilans (het kenniscentrum voor de langdurende zorg). September 2013.
 • Evaluatie van het landelijke programma Blijf Veilig Mobiel - een samenwerkingsverband van onder andere ANBO en ANWB. Inventarisatie van ervaringen van intermediairs die senioren informeren over mobiliteit. In opdracht van Ipso Facto - bureau voor beleidsonderzoek. Augustus 2013.
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van een instrument om cliëntervaringen te verzamelen voor instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. In opdracht van Ipso Facto - bureau voor beleidsonderzoek. April 2013.  

Recente zakelijk wervende teksten

Journalistieke teksten

Ik heb als freelance verslaggever en tekstschrijver gewerkt voor onder andere:

 • de Volkskrant
 • Sociaal Economische Raad (SER)
 • Het Kontakt, editie Heusden en Altena
 • Het Altena Nieuws, editie Heusden en Altena
 • Surfcamping Spin Out, Hyères, Zuid-Frankrijk
 • Tattoo Planet

Ik werk vrijwillig als redacteur & coördinator voor het online muziekmagazine KindaMuzik.

Stukken over natuur en gezondheid

Voor de Volkskrant heb ik veel artikelen geschreven over natuur, gezondheid en klimaat. Voorbeelden daarvan zijn:

Stukken over het Land van Heusden en Altena

Enkele artikelen over (recreatie in) de Biesbosch zijn gepubliceerd in de Volkskrant. Ook voor het Kontakt heb ik veel artikelen geschreven over de regio. Voorbeelden zijn: