Dienstverlening

 De dienstverlening bestaat uit beleidsonderzoek en het schrijven van content:

 • Interviews en uitvoeren van groepsgesprekken
 • Deskanalyse
 • Data-analyse
 • Rapportage (inclusief advies)
 • Het schrijven van content
 • Het redigeren of corrigeren van teksten

Salire biedt net dat beetje extra

De afgelopen tien jaar heb ik niet alleen als beleidsonderzoeker gewerkt, maar ook als redacteur en freelance journalist. Dit betekent dat ik zowel ervaring heb met het schrijven van uiteenlopende (nieuws)artikelen en webteksten als met jaarverslagen, beleidsrapporten en zakelijk wervende teksten. Dankzij deze achtergrond kan ik vanuit meerdere invalshoeken naar data en content kijken en weet ik aan welke eisen en criteria verschillende soorten onderzoeken en content moeten voldoen. Bovendien breng ik inhoudelijke kennis van met name de zorg- en welzijnssector met me mee. Zo heb ik opdrachten verricht voor zorg- en welzijnsinstellingen, patiënten- en consumentenverenigingen, (lokale) overheden, het RIVM en het CVZ. Dit maakt dat ik me gemakkelijk verplaats in uw positie als opdrachtgever en kan anticiperen op uw wensen.

Kortom, de kracht van Salire ligt in de combinatie van content en onderzoek:

 • Kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en -analyse
 • Journalistieke & informatieve teksten
 • Webcontent
 • Zakelijk wervende teksten
 • Beleidsmatige teksten

Salire brengt u dus verder op weg