Cv

Werkzaamheden
2012: Salire - voor content en onderzoek

2007 – 2012: Ipso Facto Beleidsonderzoek, Gouda
Beleidsonderzoeker

2006: de Volkskrant, Amsterdam (stage)
Redacteur wetenschap

Opleidingen
2014: Training en workshop Kwalitatief evalueren in het sociale domein, Movisie, Utrecht

2012: Masterclass Schrijven over kunst en lokale gemeenschappen, Domein voor Kunstkritiek, Amsterdam

2006: Postacademische Dagblad Opleiding Journalistiek (PDOJ), Erasmus Universiteit Rotterdam
Deze opleiding traint mensen met een academische achtergrond in het schrijven voor Nederlandse dagbladen en weekbladen. Getuigschrift: eindresultaat 'met zeer veel genoegen'

2001 – 2002: International Humanitarian Assistance (Master of Arts), Rijksuniversiteit Groningen

1996 – 2000: Sociale en Interculturele Psychologie (Master of Arts), Universiteit Utrecht