Welkom

Wat biedt Salire?

Content en onderzoek gecombineerd in één bureau: een breed opgezette dienstverlening die heel logisch is. Ik breng vorm en inhoud bijeen in een krachtig product. 

Enerzijds omdat voor goede content voorwerk nodig is. Er zijn altijd vragen te beantwoorden over de kern van de boodschap, de stijl van de tekst en de doelgroep die u wilt bereiken. Soms ontbreekt nog informatie. Ik kan die informatie bijeenbrengen op verschillende manieren, bijvoorbeeld door mensen te interviewen, data-analyse uit te voeren of inventariserend veldonderzoek te doen.

Anderzijds om onderzoeksopbrengsten aantrekkelijk onder woorden te brengen. Resultaten van inhoudelijk onderzoek zijn wel eens wat ambtelijk geformuleerd of het is niet meteen duidelijk wat met deze resultaten in de praktijk kan worden gedaan. Ik kan onderzoeksresultaten op een prettig leesbare en gestructureerde wijze beschrijven. De verzamelde informatie maak ik voor verschillende doelgroepen en doeleinden toegankelijk.

Wat onderscheidt Salire van andere bureaus? Mijn werk is:

 • Betrouwbaar en nauwkeurig
 • Aansprekend en creatief
 • Inhoudelijk en informatief
 • Kort en bondig
 • Gemakkelijk leesbaar en duidelijk
 • Gebaseerd op een logische structuur
 • Gericht op uw doelgroep, en...
 • …uiteraard foutloos.

Nieuws

 • Kennisdossier Integrale Zorg en Ondersteuning in Buurt en Wijk online (januari 2015). Geschreven in opdracht van Vilans. Dit kennisdossier van Aandacht voor iedereen helpt Wmo-raden en belangenbehartigers die willen denken over de lokale gevolgen van de landelijke transities in de Wmo ten aanzien van de eerstelijns zorg en ondersteuning in wijken.

 • In 2015 werken het ministerie van VWS, de VGN en ZonMw samen met andere partners verder aan de ontwikkeling van het Nationaal Programma Gehandicapten. Ter voorbereiding op het programma zijn eind 2014 zes regionale bijeenkomsten georganiseerd. Op basis van de gespreksverslagen stelde ik een deel van de rapportage hiervan samen. De eindrapportage Oogsten en Verbinden is online beschikbaar (januari 2015).

 • Recent gespecialiseerd in kwalitatief evalueren in het sociale domein - door middel van een training en de workshop Kwalitatief onderzoek en interventies van sociale wijkteams (door Ard Sprinkhuizen, Hogeschool InHolland en Carla Kolner, Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland, DSP-groep) - gefaciliteerd door Movisie (december 2014).

 • Wegwijzer Aan de slag met sociale netwerken online (maart 2014). Een deel van de wegwijzer geschreven en samengesteld in opdracht van Vilans en Movisie. De wegwijzer in netwerkgericht werken is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn. Zij werken steeds meer samen met cliënten en hun sociale netwerk. De (digitale) publicatie van Vilans, Actiz en Movisie maakt ze wegwijs in de 44 meest bekende instrumenten en methoden.